Ulm Center - Next Olga
 
Frank Titze, Ulm/Germany - No. 1489 : Ulm Center - Next Olga - 959x640 Pixel - 173 kB
Film 3:2 II
- 300 -
Frank Titze, Ulm/Germany - No. 1326 : Film 3:2 II - Moving Chairs - 959x640 Pixel - 506 kB
Ulm Center
- 676 -
Frank Titze, Ulm/Germany - No. 152 : Ulm Center - Ulm Center IV - 640x640 Pixel - 167 kB
Y 2013-11
- 85 -
Frank Titze, Ulm/Germany - No. 1471 : Y 2013-11 - Full Color - 959x640 Pixel - 411 kB