Ulm Center - Olga I
 
ID 001126
Frank Titze, Ulm/Germany - No. 1126 : Ulm Center - Olga I - 640x640 Pixel - 411 kB